Katarzyna Makarewicz

2021-03-08 01:41

Zastępca Dyrektora

Marta Roguska

2021-03-05 09:09

Kadry i Administracja

Sylwia Krawczuk

Pedagog specjalny

Kinga Giełdowska

2021-03-05 09:01

Logopeda

Bartłomiej Sobieraj

Kierowca szkolnego busa

Anna Grzeszczak


Wychowawca klasy I

Anna Makarewicz

Wychowawca klasy II

Barbara Cymerman

Wychowawca klasy III

Monika Pietrzak

2021-03-05 02:16

Nauczycielka Języka Angielskiego

Wychowawca klasy V

Marek Zieliński

Nauczyciel Wychowania Fizycznego i Informatyki
Wychowawca klasy VI

Weronika Borkowska

Nauczycielka Języka Polskiego

Agnieszka Batte - Masiak

Nauczycielka Matematyki

Anna Woźniak

2021-03-05 08:55

Nauczycielka Historii

Gabriela Więckowska

2021-03-05 09:00

Nauczycielka Plastyki

Mirosław Satalecki

2021-03-04 12:00

Nauczyciel Geografii i Fizyki

Olga Buczyńska

2021-03-04 02:55

Nauczycielka Języka Angielskiego

Marcin Skaba

2021-03-05 09:02

Nauczyciel Muzyki

Natalia Błaszczak

2021-03-09 03:16

Stażystka