Co oferujemy na co dzień:

  • nauka metodą m.in. projektów, doświadczeń, gier i zabaw edukacyjnych, gier fabularnych
  • zamiast ocen śródrocznych, konstruktywna informacja zwrotna przez cały okres nauki (do klasy 8. włącznie)
  • kręgi demokratyczne włączające dzieci w procesy decyzyjne dotyczące funkcjonowania szkoły
  • rozwiązywanie sporów poprzez mediacje
  • klasy do 15 uczniów

Zajęcia dodatkowe:

Porozmumienie Bez Przemocy

Kręgi, warsztaty, mediacje, grupowe podejmowanie decyzji, język serca.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Pracujemy nad prawidłową postawą

Szczęśliwi Geniusze

Zajęcia wzmacniające z elementami jogi

Teatr

Budzimy nasze artystyczne dusze