NASZ ZESPÓŁ

Katarzyna Makarewicz

2021-03-08 01:41

Zastępca Dyrektora

Marta Roguska

2021-03-05 09:09

Kadry i Administracja

Barbara Cymerman

Wychowawca klasy I

Anna Grzeszczak


Wychowawca klasy II

Anna Makarewicz

Wychowawca klasy III

Olga Buczyńska

2021-03-04 02:55

Nauczycielka Języka Angielskiego

Wychowawca klasy IV

Marek Zieliński

Nauczyciel Informatyki
Wychowawca klasy VII

Edyta Wadowska

Nauczycielka Języka Polskiego

Agnieszka Batte - Masiak

Nauczycielka Matematyki

Anna Woźniak

2021-03-05 08:55

Nauczycielka Historii

Mirosław Satalecki

2021-03-04 12:00

Nauczyciel Geografii i Fizyki

Marcin Skaba

2021-03-05 09:02

Nauczyciel Muzyki

Gabriela Więckowska

2021-03-05 09:00

Nauczycielka Plastyki

Sylwia Krawczuk

Pedagog specjalny

Kinga Giełdowska

2021-03-05 09:01

Logopeda

Bartłomiej Sobieraj

Kierowca szkolnego busa

Weronika Dębińska

Stażystka