Rekrutacja na rok 2019/20!!!

Nasza Akademia zapewnia:
*naukę metodą m.in. projektów, doświadczeń, gier i zabaw edukacyjnych, gier fabularnych
*zamiast ocen śródrocznych konstruktywna informacja zwrotna przez cały okres nauki (do klasy 8 włącznie)
*kręgi demokratyczne włączające dzieci w procesy decyzyjne dotyczące funkcjonowania szkoły
*rozwiązywanie sporów poprzez mediacje
*klasy do 15 uczniów

 

Nasza szkoła oferuję również zajęcia dodatkowe:

*"Szczęśliwi geniusze"
*rysunek 3d
*basen
*programowanie
*teatr
*gimnastyka korekcyjna
*"Porozumienie bez przemocy"