Anna Makarewicz

nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, po kursach na temat pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w szkole, nauczania metodą Montessori oraz wielu szkoleniach NVC.
Z zamiłowania jestem rolniczką, tą pasją zaraziłam szkolne dzieci, które każdej wiosny tworzą swój własny ogród, z którego potem zjadamy warzywa i zioła.
Bycie w Akademii jest dla mnie nie tylko pracą, ale stała się początkiem drogi ku świadomemu życiu.