Agnieszka Batte - Masiak

Jestem dyplomowaną nauczycielką matematyki. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia w tym „Akademię Profesjonalnego Nauczyciela”. Jako córka nauczycieli od najmłodszych lat wzrastałam w przeświadczeniu, że dobro dziecka oraz pokazanie mu piękna tego świata jest główną misją nauczyciela.
Wiedziałam też, że dobry nauczyciel to ten, który kocha dzieci i pozwala im na swobodę wyrażania własnego ja. Celem moim jest zaciekawienie uczniów matematyką i przekonanie ich, że cały świat, to jak myślimy i co tworzymy jest logiczną układanką tworzącą piękną całość.