Barbara Cymerman

Barbara Cymerman

  • nauczyciel wczesnoszkolny
  • nauczyciel przedszkolny z edukacją włączającą
  • pedagog specjalny
  • terapeuta pedagogiczny

Wierzę w potęgę życzliwości, empatii i akceptacji, dlatego tak bliskie jest mi podejście Porozumienia Bez Przemocy (NVC), które jest fundamentem mojej pracy z dziećmi i z którego stale czerpię inspirację do dalszego rozwoju.

W naszej szkole, staram się stworzyć taką przestrzeń, by każde dziecko mogło korzystać w pełni ze swojego potencjału, bez nacisków i pospieszania. Z dużą wrażliwością reaguje na indywidualne potrzeby i możliwości dziecka. Marzę, aby dzieci, z którymi mam przyjemność pracować wychodziły do świata z odwagą i wiarą we własną moc i sprawczość.

Swoje doświadczenie pedagogiczne zdobywałam pracując z dziećmi na różnych etapach ich rozwoju: żłobek, przedszkole, edukacja wczesnoszkolna. Ukończyłam pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z edukacją włączającą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pedagogikę specjalną i terapię pedagogiczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.