Wolność i odpowiedzialność w Akademii Rosenberga

2019-03-05 12:00

W przestrzeni i we wspólnocie bez skrajności, więc – bez przemocy, i również bez „bezstresowych” demokracji, my dorośli ufamy dzieciom i trwamy przy nich, wyposażając je w świat, w którym mogą wybierać – buduje się ich poczucie wartości, wiara we własną sprawczość. To, z czego mają szansę wybierać, dajemy dzieciom my – dorośli – a więc kiedy wyposażymy im życiową przestrzeń zgodnie z naszymi wartościami. Kiedy je szanujemy – szanują innych. Kiedy cieszymy się ze swojej pracy z nimi
– uczą się, że warto szukać siebie i dokonywać wyborów. Kiedy potrafimy nauczać tak, aby wiedza była radosnym odkrywaniem – uczą się, że warto się uczyć i chcą się uczyć!
Kiedy traktujemy je poważnie, jak partnera do rozmowy, jak człowieka – uczą się kompetencji społecznych, brania pod uwagę innych ludzi a więc też współpracy.
Kiedy je akceptujemy ze wszystkim co w nich żywe, jednocześnie ucząc je o tym mówić po to, aby miały szansę bez przemocy zaspokoić swoje potrzeby – uczą się, że świat jest wart pokoju i że wszyscy mamy wpływ, aby taki dla nas był… I uczą się odpowiedzialności za samych siebie a w konsekwencji za nasz świat.