O nauce i pracy z radością i wolnością

2019-03-05 12:00

Komu żal czasu na budowanie relacji, bo skupia się na realizacji programu, ten nie rozumie natury procesu uczenia się i nigdy nie będzie efektywnym nauczycielem, twierdzi lekarz i neurobiolog Joachim Bauer.

Uznanie i akceptacja, których dzieci potrzebują, aby móc się dobrze rozwijać, przejawia się w tym, co nauczyciele mówią do dzieci, jakie mają relacje między sobą, jak bezpieczna i wolna jest przestrzeń, w której się rozwijają.
Chęć do działania , motywacja do nauki i w ogóle do poznawania, pojawia się u dzieci w naturalny sposób, kiedy zaspokojone są ich potrzeby min. bezpieczeństwa, wsparcia, zrozumienia a przede wszystkim zaufania do ich kompetencji i chęci naturalnego wnoszenia dobrostanu dla siebie i innych. Patron naszej szkoły Marshall B. Rosenberg – doktor psychologii, działacz na rzecz pokoju na świecie, założyciel organizacji Center For Nonviolent Communication (CNVC), mawiał, że kiedy uczniowie lubią się uczyć, a nauczyciele kochają swój zawód, każdy dzień w szkole może być wydarzeniem wspierającym życie.

Rdzeniem naszego alternatywnego systemu edukacji stał się język i filozofia Porozumienia Bez Przemocy (PBP). To system oparty na sprawiedliwości, odpowiedzialności i współzależności, w którym respektujemy potrzeby dzieci, uczymy je współuczestnictwa, a nie tylko biernego asystowania. Dotychczas dzieci były tak wychowywane, by przede wszystkim słuchać autorytetów, odczuwać lęk i własną niewiedzę, natomiast szkoła była „fabryką”, która posługuje się tylko jednym schematem, opartym na dominacji, opresji i zależności. Spowodowało to, że uczniowie nie odczuwali satysfakcji z procesu nauki i nie potrafili porozumieć się z nauczycielami. PBP (ang. Nonviolent Communication, NVC) w szkole opiera się na wzajemnym szacunku i zaspokojeniu potrzeb zarówno uczniów, jak i nauczycieli, a także pomaga rozwiązywać nawet najbardziej palące i najgłębsze konflikty.

Zdaniem prof. Bauera w mózgach dzieci, które nie dostają odpowiedniego wsparcia od swoich rodziców lub
opiekunów, które dla nikogo nie są ważne i nikt nie zajmuje się ich potrzebami ( z perspektywy dziecka ), często nie ma odpowiednich ilości dopaminy, oksytocyny i endogennych opioidów, na skutek czego nie mają one chęci do działania, ani motywacji do nauki. Dzieci w naszej szkole nie tylko słuchają ale przede wszystkim są słyszane i dostrzeżone z ich potencjałem, zapałem, czy smutkiem, apatią i złością. Dzieci karmione zaufaniem, ufają sobie i doskonale radzą sobie w społeczności a w konsekwencji w dorosłym życiu . One chcą wówczas pomagać, chcą uczestniczyć w życiu społecznym, chcą przyczyniać się do dobrostanu swojego i całej wspólnoty. Chcą przychodzić do szkoły! Nasi uczniowie nie lubią wolnych dni, bo w szkole ciągle się coś dzieje, ciągle czegoś nowego się uczą, uczą się tego, co najważniejsze – odpowiedzialności za siebie i poczucia własnej wartości. Uczą się ,że nauka jest radością. Uczą się i doświadczają, że bycie sobą we wspólnocie to piękna przygoda wspierana życiodajną energią.

Nauczyciele w naszej szkole koncentrują się na trzymaniu bezpiecznej przestrzeni do popełniania błędów i wyciągania z nich własnych wniosków. Niedopuszczalne jest zawstydzanie, ironizowanie czy ośmieszanie dzieci, nawet potoczne ocenianie zabijające motywację ucznia do nauki , którą my stymulujemy życzliwością i docenianiem jego starań, oraz podążaniem za nim. Nawet jeśli jest to pomysł, który za chwilę zmieni się w inny. Uczymy przez doświadczenie , pracujemy projektami, edukacja zintegrowana przejawia się w aktywnym uczestnictwie dzieci . Robiąc, tworząc, działając, rozliczając, planując, pisząc, czytając, słuchając, uczą się logiki, gramatyki, matematyki. Są żywo zainteresowane nauką.

Agnieszka Satalecka – dyrektor szkoły, nauczyciel, pedagog, mediator. Od lat pracuje w nurcie Porozumienia bez Przemocy, prowadzi również żłobek i przedszkole oparte na idei Edukacji Wzbogacającej Życie.

Proces edukacji pojmuje jako wyposażenie dzieci w kompetencje kreowania lepszego świata, gdyż tym zainteresowani jesteśmy wszyscy! Od żłobka, po szkołę podstawową wraz ze swoją kadrą, pomaga dzieciom wyciągać sens tego świata i wykorzystywać ich własny potencjał do samorealizacji w poszanowaniu drugiego człowieka i naszej planety. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i rodziców.