Drodzy Rodzice!

Pragniemy przekazać Państwu, że plan dnia ustaliliśmy biorąc pod uwagę zapisy prawne sposobu realizowania podstawy programowej, ale również potrzeby dzieci i rodziców.

1. Dzieci przybywają do szkoły (przed 8:00-8:30)
Jest przeznaczony na włączenie dziecka i nauczycieli do całodziennego szkolnego życia.Jest to czas, kiedy dzieci mają przestrzeń na na przekazanie "światu", co w nich jest aktualnie żywe, to czas na bycie nauczyciela z każdym dzieckiem oraz dzieci ze sobą nawzajem.Wbrew pozorom jest to czas bardzo ważny. Zaspakaja potrzeby włączenia, bycia widzianym i słyszanym, potrzebę zabawy, autonomii, uznania...

2. Wspólne czytanie (8:30-9:00)

Wspólne, tzn. dorośli dzieciom, dzieci dzieciom i dorosłym.

3. Śniadanie (9:00-9:45)

Podczas wszystkich posiłków realizuje się również treści podstawy programowej w zakresie umiejętności samoobsługowych i zwyczajowych. Jest to także czas na uwrażliwianie dzieci na potrzeby wszystkich w społeczności, na przykład potrzeby ciszy czy estetyki.

4. Język angielski (10:00 - 12:00/17:00)

Zabawa, bycie i życie z angielskim czyli metoda Total Immersion. Jest to stały kontakt z językiem poprzez realizację projektów, gry, zabawy, piosenki, bajki, zajęcia artystyczne i eksperymenty. Dodatkowo Dzieci poznają nie tylko język kraju, ale także jego kulturę, tradycję.

5. Spotkanie w kręgu, trening uważności i spokoju (10:15-10:50)

6. Zajęcia edukacyjne (10:00 - 12:00)

Edukacja wczesnoszkolna (EW) - t.j. polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, informatyczna, plastyczna, muzyczna, społeczna, w-f.Poprzez te zajęcia dydaktyczne, ale także zajęcia dodatkowe (zumba, basen joga...), pobyt na świeżym powietrzu i inne aktywności realizuje się treści programowe.

7. Śniadanie (12:00-12:20)

Podczas wszystkich posiłków realizuje się również treści podstawy programowej w zakresie umiejętności samoobsługowych i zwyczajowych. Jest to także czas na uwrażliwianie dzieci na potrzeby wszystkich w społeczności, na przykład potrzeby ciszy czy estetyki.

8. Zajęcia edukacyjne (12:30 - 14:00)
Edukacja wczesnoszkolna (EW) - t.j. polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, informatyczna, plastyczna, muzyczna, społeczna, w-f.Poprzez te zajęcia dydaktyczne, ale także zajęcia dodatkowe (zumba, basen joga...), pobyt na świeżym powietrzu i inne aktywności realizuje się treści programowe.

9. Obiad (14:00 - 14:30)

Dzieci nie są zmuszane do jedzenia, respektujemy prawa dziecka do ich wyborów oraz autonomii jednocześnie zachęcając do próbowania i poznawania smaków, wspólnego posiłku, cichej rozmowy podczas posiłku.Duży udział ma tu ciocia kucharka, która żywo reaguje na gusta i potrzeby żywieniowe dzieci.

10. Popołudniowy blok zajęć (14:30 - 17:00)

To czas na kąciki zainteresowań oraz zajęcia realizowane według rozkładu zajęć świetlicy. Każdego dnia oznacza to inne zajęcia, m. in. zajęcia kulinarne, teatralne, gry planszowe, zabawy podwórkowe. To zabawa dowolna dzieci, ale i czas na powtarzanie umiejętności zdobytych podczas porannych zajęć.