karty

globus

Jak działamy


Funkcjonowanie szkoły opiera się na dwóch filarach: świadomym uczeniu się z własnej woli oraz społeczności wzajemnego zrozumienia, wsparcia i szacunku.

Szkoła jest:

 • Oparta na bogatych doświadczeniach szkół pracujących w edukacji wzbogacającej życie oraz szkół demokratycznych na świecie;
 • Dopasowana do polskich uwarunkowań prawnych;
 • Dedykowana dla uczniów objętych obowiązkiem szkolnym podstawowym;
 • Integracyjna
 • Zapewniająca równouprawnienie światopoglądowe;
 • Rozwijana przez jej pracowników i uczniów oraz społecznie przez rodziców.

Co oferuje szkoła?

 • zajęcia lekcyjne obejmujące podstawę programową, ale przekazywane zgodnie z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, uzupełnione o dododatkową wiedzę i umiejętności
 • codzienne zajęcia w języku angielskim (metoda total immersion)
 • zajęcia świetlicowe – w godzinach 8:00 - 17:00 a w ich ramach zajęcia kulinarne, teatralne, muzyczne, towrzenie gier planszowych, gry I zabawy sportowe
 • zajęcia dodatkowe – joga, judo, robotyka
 • zajęcia na basenie
 • dowożenie dzieci do szkoły (szkolny bus)
 • wycieczki, teatry, konkursy, wydarzenia szkolne oraz integrujące społeczność
 • ponadto: logopedia, elementy integracji sensorycznej, warsztaty dla rodziców (komunikacja, wychowanie, żywienie itp.)

Nauka

Szkoła ma charakter środowiska rozwojowego, gdzie dzieci swobodnie mogą czerpać to, co ich interesuje lub jest dla nich ważne. Znaczna część nauki jest nauką nieformalną, nie realizowaną na lekcjach. Jest to nauka przez działanie, uczestniczenie lub doświadczanie. Szkoła umożliwia dziecku nie tylko zdobycie wiedzy i umiejętności akademickich, ale przede wszystkim stwarza mu warunki do sprawowania kontroli nad własnym procesem uczenia się i dostosowania zakresu nauki do własnych potrzeb.
Zajęcia lekcyjne odbywają się w grupach odpowiednich klas. W danej klasie uczą się dzieci w zbliżonym wieku. Naukę dzielimy na przedmioty , jednakże sam proces dydaktyczny jest ukierunkowany na doświadczenie, wybór i podążanie za uczniem, za jego zainteresowaniem i interakcją z otoczeniem.

Oceny i egzaminy

W szkole, zamiast typowych ocen, funkcjonują pozytywne wzmocnienia, które wystawiane są wyłącznie na świadectwie, po całorocznym wypracowaniu świadomości swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności. Dzięki temu dzieci nie boją się eksperymentować. Są świadome tego, co potrafią i tego, czego chcą lub nie chcą poznawać. Są świadome swojego potencjału i możliwości korzystania ze swoich zasobów wyłącznie z własnej woli.
W szkole nikt nikogo nie ocenia, nie ma etykiet. Dzięki temu, że nie ma tutaj przymusu oceniania aktywności i rezultatów działań, dzieci przejawiają szerokie zainteresowania i podejmują różnorodne aktywności. Ponadto, co jest najistotniejsze, nie boją się eksperymentować, kwestionować i szukać własnych rozwiązań – pozostają kreatywne. Dziecko systematycznie uzyskuje informacje zwrotne od nauczycieli. Dzięki temu rozwija samoświadomość, pozwalającą mu na dokonanie samooceny rezultatów
własnych działań. Każdego roku dzieci otrzymują państwowe świadectwa szkolne.

Nauczyciele

Zadaniem pracowników jest pomagać dzieciom w samorozwoju. Inspirują i wspierają dziecko. Nauczyciele pomagają dziecku uzyskać wiedzę i umiejętności w konkretnym zakresie, oczekiwanym przez dziecko. Zasadnicze znaczenie ma relacja dziecko – dorosły. Dorosły traktuje tu dziecko z szacunkiem, jak pełnoprawnego człowieka. Nie ma prawa zmuszać go do czegokolwiek. Dziecko ma prawo na całodzienne wsparcie mediatora, mentora, jeśli tego potrzebuje. Dzięki temu możemy dobrze poznać predyspozycje
i zainteresowania dziecka oraz pomóc mu w dostosowaniu nauki do indywidualnych potrzeb. Nauczyciel żyjący i pracujący z pasją, obdarzający siebie i dzieci szacunkiem, potrafiący zaciekawić tematami swych zajęć, staje się dla dzieci naturalnym autorytetem.

Prawa uczniów i nauczycieli

W naszej szkole relacje i funkcjonowanie budowane jest na bieżąco. Każdy ma prawo do bycia sobą i do szacunku. Jeżeli przydatne będą instrukcje i jeżeli okaże się ,że pomocne będą procedury, to je wspólnie ustalimy. Nie ma sztywnych założeń. Życie składa się z chwil, a każda z nich jest inna. I ufamy, że wszyscy mamy tę moc wpływu w każdej chwili na naszą rzeczywistość bez odgórnych ram i przykazań.

Rozwiązywanie konfliktów

Wsparcie mediatorów i umiejętności nauczycielskie służą również rozwiązywaniu konfliktów. Każda ze stron ma prawo być wysłuchana. Każdy ze społeczności szkolnej ma prawo zabrać głos w temacie sporu, a decyzja o sposobie rozwiązania problemu jest podejmowana wspólnie, poprzez wybór pomysłów , które odpowiadają wszystkim. Dzieci uwielbiają rozwiązania, w których wypracowaniu same uczestniczyły.

 Statut naszej Szkoły

 

Akademia Rosenberga
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Ul. Kwitnącej Wiśni 13
Łoziska
05-506 Lesznowola
696-068-488