Bezpieczna, empatyczna przestrzeń tworzy najlepszą bazę do rozwoju i nauki
Akademia jest miejscem, gdzie dbałość o relacje, bezpieczeństwo emocjonalne są równie ważne jak wiedza merytoryczna z poszczególnych przedmiotów.

Takie środowisko wspiera dzieci
w szybszym i głębszym procesie poznawczym.                           

 

 

 

                                                                              Ważne są dla nas:
  • umiejętność pracy zespołowej
  • poszukiwanie i wykorzystywanie informacji
  • świadomy wybór obszarów wiedzy, które uczeń chce eksplorować.
 

 

 

            Nie motywujemy do nauki
            za pomocą nagród ani kar
Zamiast ocen uczniowie otrzymują budującą informację zwrotną, która wspiera rozwijanie motywacji wewnętrznej.
Dzieci uczą się zgodnie ze swoim potencjałem i zainteresowaniami według wyznaczonych przez siebie celów.

 

 

 
                                      Zamiast rywalizacji i współzawodnictwa tworzymy z dziećmi przestrzeń wzajemnej troski i współpracy.