Co oferujemy na co dzień:

  • nauka metodą m.in. projektów, doświadczeń, gier i zabaw edukacyjnych, gier fabularnych
  • zamiast ocen śródrocznych, konstruktywna informacja zwrotna przez cały okres nauki (do klasy 8. włącznie)
  • kręgi demokratyczne włączające dzieci w procesy decyzyjne dotyczące funkcjonowania szkoły
  • rozwiązywanie sporów poprzez mediacje
  • klasy do 15 uczniów

Zajęcia dodatkowe:

Szczęśliwi Geniusze

zajęcia wzmacniające z elementami jogi

Porozmumienie bez Przemocy

zajęcia społeczne

Teatr

praca ze słowem, ciałem, muzyką

Rysunek 3D

zajęcia plastyczne

Zajęcia na basenie

nauka pływania

Programowanie

Scratch