Co oferujemy?

 • nauka metodą m.in. projektów, doświadczeń, gier i zabaw edukacyjnych, gier fabularnych
 • zamiast ocen śródrocznych konstruktywna informacja zwrotna przez cały okres nauki (do klasy 8 włącznie)
 • kręgi demokratyczne włączające dzieci w procesy decyzyjne dotyczące funkcjonowania szkoły
 • rozwiązywanie sporów poprzez mediacje
 • klasy do 15 uczniów

Zajęcia dodatkowe:

 • rysunek 3d
 • basen
 • programowanie
 • gimnastyka korekcyjna
 • "Porozumienie bez przemocy"

Program SZCZĘŚLIWI GENIUSZE jest kompilacją osiągnięć współczesnej psychologii, takich jak: coaching, arteterapia, teambuilding, bajkoterapia, NVC (porozumienie bez przemocy).Nadrzędnym celem programu jest, by młodzi ludzie mogli rozpoznać i przekroczyć bariery stojące na drodze do szeroko pojętego zdrowia fizycznego oraz emocjonalnego. Prowadzi to do satysfakcjonującego funkcjonowania w grupie rówieśników, w społeczeństwie oraz do osiągnięcia sukcesu w świecie i życiu osobistym.Zajęcia Szczęśliwi Geniusze, jak wykazaly badania przeprowadzone w 2012 r., mająwpływ na uczestników m.in. w aspekcie samoświadomości, pamięci, kreatywności, empatii,relacji z rówieśnikami, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, odwadze i skuteczności.

 • TEATR - prowadząca Iza Frankowska

Teatr to moja miłość i pasja od zawsze. Wychowywałam się w teatrze, miejscu pracy mojej mamy, jako nastolatka znałam całego Szekspira, Moliera, Mrożka, Fredrę i resztę klasyków. Ulubione sztuki obejrzalam kilkaset razy, mniej ulubione również w oczekiwaniu na kolejną premierę.

Moja pasja udziela się dzieciom, które w dniu premiery dopytują o kolejne przedstawienie. W Akademii zagraliśmy "Opowieść wigilijną" Dickensa, "Pchłę Szachrajkę" Brzechwy, "Trzy opowieści" Umberto Eco, Wiersze Brzechwy i spektakle na podstawie autorskich scenariuszy.

 • ZAJĘCIA SPOŁECZNE - prowadząca Iza Frankowska

Jako trenerka NVC prowadzę zajęcia społeczne w poczuciu ogromnego sensu. Wielką radość przynosi mi obserwowanie, jak wszystko to, czego doświadczamy na zajęciach buduje kompetencje społeczne dzieci, ich coraz większą samoświadomość, stabilność emocjonalną, równowagę wewnętrzną, kontakt ze sobą i otoczeniem.Dzieci lubią uczestniczyć w procesach grupowych i mediacjach, to jest tez czas na zadawanie trudnych pytań i szukanie na nie odpowiedzi, na czytanie bajek filozoficznych lub nie bajek, lecz również filozoficznych... tu każdy ma szansę usłyszeć wdzięczność od innych za to, jak jego/jej działania przyczyniają się do dobrostanu innych, powiedzieć o swoich potrzebach i uczuciach, a czasem po prostu się świetnie bawimy i wygłupiamy lub medytujemy i odpoczywamy.