Rekrutacja w naszej szkole przeprowadzana jest w dniach 1-15 marca.

Przydatne dokumenty (do pobrania)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

KLAUZULA RODZICÓW

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

UMOWA AKADEMIA 2019/2020