Rekrutacja

Rekrutacja w naszej szkole przeprowadzana jest w dniach 1 marca -18 kwietnia 2020.
Przydatne dokumenty (do pobrania):

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Klauzula rodziców

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Umowa Akademia Rosenberga 2020/2021