Rekrutacja

Rekrutacja w naszej szkole przeprowadzana jest w dniach 1-15 marca.
Przydatne dokumenty (do pobrania):

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Klauzula rodziców

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Umowa Akademia Rosenberga 2019/2020